Wij hebben een plan om de werkgelegenheid bij Tata IJmuiden veilig te stellen door; het bedrijf te transformeren van staal maken naar dienstverlening & innovatie, stoppen daarmee de vervuiling, dit wordt betaald door het bouwen van 80.000 woningen waarvan 40.000 betaalbare huurwoningen en maken van alle medewerkers aandeelhouder van dit nieuwe bedrijf. Hiermee behalen we in één keer het klimaatakkoord van 2020 voor Nederland

December 2019

Beste geïnteresseerde in Havenstad IJpoort (HSIJ).
Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief over de actuele stand van zaken van ons project.

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de realisatie van het plan met nu inmiddels meer dan 25 Nederlandse deelnemende bedrijven waarvan een aantal zelfs wereldspelers zijn. Als gevolg van het feit dat een aantal van hen een zakelijke relatie met Tata Steel IJmuiden (TSIJ) hebben, geven zij er de voorkeur aan niet op onze website vermeld te worden. Deze website wordt regelmatig geüpdatet aan de nieuwe ontwikkelingen waar wij hier verder op in zullen gaan. Www.havenstadijpoort.miaxwphack.nl.

HSIJ & HET BEHOUD VAN ALLE PERSONEELSLEDEN

Afgelopen maandag 18 november is eindelijk de jobstijding bekend gemaakt dat er bij TSIJ meer dan 1600 ontslagen zullen vallen. Dit bericht hadden onze accountants in februari dit jaar al voorspeld en de grote vraag blijft of TSIJ het met deze maatregelen gaat redden als ook de milieumaatregelen van het kabinet in werking treden. Wij als HSIJ garanderen de werkgelegenheid van alle betrokken werknemers uit IJmuiden, ook voor diegene die nu op straat komen te staan zijn welkom zodra ons project gaat starten.

FINANCIËN HSIJ

De accountants van onze partner “Marktlink fusies en bedrijfsovername” hebben het project nauwkeurig gecalculeerd en de laatste ontwikkelingen verwerkt in de financiële begrotingen. Ondanks miljarden reserveringen voor oa; het behoud van de werkgelegenheid voor ALLE medewerkers van TSIJ, aanpassingen van de bestaande infrastructuur in Noord Kennemerland met zelfs een tweede velsertunnel en het volledig selfsupporting van energie maken van die project, blijven de benodigde resultaten die nodig zijn voor de realisatie van 40.000 betaalbare huurwoningen, meer dan positief.

CO2 & HSIJ

Daar waar TSIJ als een van de grootste CO2 uitstoters van Nederland bekend staat, is onlangs bekend geworden uit een publicatie door het Financieel Dagblad waarbij volgens een studie door CMW uit 2016, bekend is geworden dat TSIJ in plaats voor te betalen voor zijn uitstoot 334 miljoen euro verdiend heeft aan de handel in uitstootrechten. Het moet toch niet gekker worden lijkt ons. HSIJ wordt gebouwd als volledig CO2 uitstoot vrije stadswijk en volledig off-grid selfsupporting in energy. Zie website.

HSIJ & STIKSTOF en PFASS

Onze partner Mees ruimte en milieu heeft na een eerste quickscan te kennen gegeven dat er een zeer grote kans is dat door de enorme reductie van de uitstoot van oa 7400 Tn jaarlijkse stikstof, bouwbeperkingen op ons project niet van toepassing zullen zijn.
Pfas is echter nog niet onderzocht.

HSIJ SELFSUPPORTING VOOR HAAR EIGEN ENERGIE

Partners binnen onze deelnemende bedrijven hebben een plan gemaakt waarbij het totale project niet op het energienet van Nederland behoeft te worden aangesloten maar zelf voorzienend is in haar energie. Op onze website vind u verdere informatie . 

HSIJ & AANPASSINGEN BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

Een eerste verkenning van ons verkeersonderzoekburo heeft ons geleerd dat de bestaande infrastructuur rondom Kennemerland in de huidige situatie al niet toereikend is. Laat staan als er een stadswijk met ca. 200.000 mensen bij komt. Hoewel de infrastructuur een zaak van de overheid is, hebben wij gemeend het project niet afhankelijk te moeten maken van de politieke grillen van Den Haag waar het uitbreiding van de infrastructuur betreft. Binnen de projectbegroting is een bedrag van 2 miljard euro opgenomen voor een betere bereikbaarheid van de regio met zelfs de aanleg van een tweede velsertunnel binnen dit budget.

Wij hopen u met deze info beter van de ontwikkelingen op de hoogte te hebben gehouden en zijn voornemens deze nieuwsbrief twee maandelijks te doen uitgaan.

Bekijk meer nieuws

Nieuwsbrief 02 havenstad IJpoort

Nieuwsbrief 03 havenstad ijpoort

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van alles nieuwtjes? Vul dan even je voornaam e-mail adres in, en dan zullen wij je op de hoogte houden.