Wij hebben een plan om de werkgelegenheid bij Tata IJmuiden veilig te stellen door; het bedrijf te transformeren van staalproducent naar biobased productiebedrijf en technisch dienstverlener. Daarmee worden alle arbeidsplaatsen behouden en wordt de vervuiling gestopt. Deze transitie wordt betaald door op het terrein 80.000 woningen te bouwen waarvan 40.000 betaalbare huurwoningen. Alle medewerkers van Tata Steel IJmuiden worden aandeelhouder in dit nieuwe bedrijf. Hiermee behalen we tevens in één keer de klimaatdoeleinden voor 2020 in Nederland

Maart/april 2020

Beste geïnteresseerde in Havenstad IJpoort (HSIJ).
Hierbij vindt u de derde nieuwsbrief over de actuele stand van zaken van ons project.

HSIJ EN DE WERELDWIJDE ECONOMISCHE STAGNATIE ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS

Tata Steel IJmuiden ondervindt ernstige belemmeringen ten gevolge van het wegvallen van een omvangrijk deel aan vraag naar haar producten. Overheidssteun zal hierbij onmisbaar worden. Dit kan de slechte financiële situatie van het bedrijf in een stroomversnelling brengen. Reden voor het team van HSIJ er alles aan te doen om de plannen op tijd gereed te hebben om te kunnen helpen als het mis gaat.

HSIJ & HET BEHOUD VAN ALLE PERSONEELSLEDEN DOORMIDDEL VAN TRANSITIE NAAR BIOBASED PRODUCTEN

In samenwerking met o.a. een Professor van de universiteit van Tilburg en kennispartners in biobased bouwen, hebben we hard gewerkt aan het plan om van TSIJ een biobased productiebedrijf en dienstverlener te maken. Belangrijk is ook om de aanstaande te ontslagen werknemers in dit traject mee te nemen. Het personeel is het meest waardevolle onderdeel van een bedrijf. Zeker bij TSIJ met een dusdanig groot potentieel van goed opgeleide werknemers die ook nog eens allemaal aandeelhouder worden van het nieuwe bedrijf, voorspelt dit een grote toekomst gezien het huidige gebrek aan technisch personeel en milieuverantwoorde bouwmaterialen.
Het plan is nu gereed om een flink deel van het staalbedrijf te transformeren van vervuilende staalindustrie naar producent van materialen die CO2 vasthouden in plaats van uitstoten tijdens hun productie. Bouwproducten met daarbij een leveringsgarantie voor tientallen jaren die in havenstad IJpoort verwerkt gaan worden.
Op de huidige locatie aan het Noordzee kanaal is een zone ingericht van ca. 55 hectare voor deze nieuwe industrie. Details hierover vind u op onze website.
Met de Professor in ons team hopen we dat het eenvoudiger wordt ons project bij de overheid onder de aandacht te brengen.

BREAKING NEWS

De overheid heeft interesse getoond in onze plannen middels het investeringsvehikel “ Invest-NL” van Wouter Bos. Perikelen ivm het Coronavirus zorgt helaas voor vertraging bij de voortgang van deze ontwikkelingen. Daarnaast zijn we bezig met de voorbereiding van een stuk crowdfunding om de benodigde onderzoeken voor dit project te kunnen starten. Kijk op oneplanetcrowd om ons project te ondersteunen en later uw voordeel mee te doen.

PARTNERS BINNEN HSIJ

Het aantal bedrijven dat meewerkt aan de realisatie van HSIJ blijft zich uitbreiden en omvat inmiddels 30 bedrijven. Architectenbureau Team-V is een van die nieuwe inspirerende bedrijven die in samenwerking met ingenieursbureau ARUP bezig zijn in Amsterdam het hoogste, in houtbouw, gerealiseerde woongebouw (72m) in Nederland te bouwen. Dit project is van grote invloed geweest op onze plannen om Tata Steel te transformeren van staal naar o.a. hout. Daar velen bedrijven nog een belangrijke zakelijke relatie hebben met TSIJ, is terughoudendheid met publicatie daarvan nog even geboden. De nieuwe website is bijna klaar en is door Web-Valley volledig geüpdatet .

HET PLAN HAVENSTAD IJPOORT ZELF

Het plan wordt nu verder gefinetuned waar het de uitwerking betreft. Inmiddels hebben we de medewerking gekregen van een Professor van de TU Delft en van stedenbouwkundige Merel Beerthuizen uit Rotterdam. Vooral de professor heeft goede ingangen bij de politiek en bij de beleidsinstanties en is hopelijk ook van grote waarde bij de promotie van onze plannen. Met UNStudio van architect Ben van Berkel lopen besprekingen om hun ideeën, waar het wonen in hoogbouw betreft, toe te gaan passen binnen ons project . Ook is samenwerking gezocht Team-V het architectenbureau dat de eerste hoogbouwtoren in hout aan het bouwen is https://hautamsterdam.nl/nl/gebouw/ Met Brainport smart district Helmond https://brainportsmartdistrict.nl lopen contacten met het doel HSIJ zo innovatief mogelijk te kunnen ontwikkelen. Verder wordt nu o.a. onderzocht hoeveel ondergrondse parkeerplekken er eigenlijk benodigd zijn in een tijd waar ons gehele vervoersysteem onder druk komt te staan door alle milieumaatregelen. CAR share van elektrische auto’s in de parkeerkelders zal een grote vlucht gaan nemen. Ook het bezoek aan het strand en het Noord-Hollands Duinreservaat van mensen buiten HSIJ zal via de parkeergarages gaan plaatsvinden waarbij de strandbezoekers via duinpaden zo naar het strand kunnen lopen. Deze capaciteitsberekeningen vergen veel overleg. Ook de uitwerking van de hoeveelheid bedrijfsruimten  t.o.v. het aantal woningen vraagt een serieuze bestudering. Wij zijn hierbij blij met de inbreng van twee grote makelaarskantoren waaronder Hoekstra & Van Eck & Brockhoff makelaars die voor ons als klankbord gaan dienen.

FINANCIËN HSIJ

Hoewel de interesse om dit project te financieren nadrukkelijk is uitgesproken door meerdere buitenlandse partijen , kunnen definitieve toezeggingen pas op papier worden gezet als alle cijfers uitgebreid zijn onderzocht op hun realiteit. Naast de interesse van Invest-NL het overheidsinvesteringsvehikel van Wouter Bos is inmiddels ook een Europees investeringsfonds opgericht dat mogelijk kansen geeft voor dit project. We zitten nu in de fase waarbij de cijfers nogmaals gecontroleerd dienen te worden ivm de ontwikkelingen die verband houden met het Coronacrisis.

HSIJ EN HET GEPROJECTEERDE TENNETSTATION

nmiddels is ook duidelijk dat er een budget gereserveerd dient te worden voor de verplaatsing van de plannen voor het Tennet hoogspanningsstation naar de Wijkermeerpolder, welke locatie oorspronkelijk de eerste keuze was van Tennet om het station daar te vestigen. Deze locatie ligt pal naast de hoge ronde nieuwe hoogspanningsmasten langs de A-9 en zal de zo gevreesde geluidoverlast in het dorp Wijk aan Zee wegnemen. Op de oude beoogde locatie hebben wij binnen onze plannen een 27 holes golfbaan gepland.

CO2 & HSIJ

Peter van Zadelhoff van RTLz heeft het goed verwoord; https://www.rtlz.nl/beurs/
bedrijven/video/4896206/van-tata-steel-naar-saint-tatapez

Tja wat kun je daar nou mee doen?

HSIJ & STIKSTOF en PFASS.

Onze partner Mees ruimte en milieu heeft na een eerste QuickScan te kennen gegeven dat er een zeer grote kans is dat door de enorme reductie van de uitstoot van o.a. 7400 Tn jaarlijkse stikstof, bouwbeperkingen op ons project niet van toepassing zullen zijn.
Pfas is echter nog steeds niet onderzocht.

HSIJ SELFSUPPORTING VOOR HAAR EIGEN ENERGIE

Partners binnen onze deelnemende bedrijven hebben een plan gemaakt waarbij het totale project niet op het energienet van Nederland behoeft te worden aangesloten maar zelfvoorzienend is in haar energie. Op onze website vind u verdere informatie .

HSIJ & AANPASSINGEN BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

Een eerste verkenning van ons verkeersonderzoekburo heeft ons geleerd dat de bestaande infrastructuur rondom Kennemerland in de huidige situatie al niet toereikend is. Laat staan als er een stadswijk met ca. 200.000 mensen bij komt. Hoewel de infrastructuur een zaak van de overheid is, hebben wij gemeend het project niet afhankelijk te moeten maken van de  politieke grillen van Den Haag waar het uitbreiding van de infrastructuur betreft. Binnen de projectbegroting is een bedrag van 2 miljard euro opgenomen voor een betere bereikbaarheid van de regio met zelfs de aanleg van een tweede Velser-tunnel binnen dit budget.

Wij hopen u met deze nieuwsbrief beter van de ontwikkelingen binnen HSIJ op de hoogte te houden en zijn voornemens deze nieuwsbrief 2-maandelijks te doen uitgaan.

Bekijk meer nieuws

Nieuwsbrief 01 havenstad IJpoort

Nieuwsbrief 02 havenstad ijpoort

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van alles nieuwtjes? Vul dan even je voornaam e-mail adres in, en dan zullen wij je op de hoogte houden.